Standardvilkår Musikabonnement

LÆS BETINGELSERNE GRUNDIGT

 

Følgende standardvilkår gælder for alle abonnementer vedrørende adgang til musikportalen Radiosparx.com fra RadioSparx Scandinavia ApS, CVR 34 59 17 25. Vilkårene udgør en integreret del af enhver abonnementsaftale mellem kunden og RadioSparx Scandinavia ApS og standardvilkår kan altid ses på www.radiosparx.dk.

1. Ikrafttræden, opsigelse og bindingsperiode

Abonnement løber fra den i abonnementsaftalen anførte startdato. Abonnementet har en bindingsperiode svarende til den valgte abonnementsperiode på 1, 3, 6 eller 12 måneder fra startdato.

Minimum 30 dage før bindingsperiodens udløb kan kunden opsige sit abonnement. Abonnementer tegnet via webshop kan annulleres via login på www.radiosparx.dk / og stoppe automatisk betaling. Alternativ kan abonnementer opsiges pr. e-mail til info@radiosparx.dk.

Opsiges abonnementet ikke, påbegyndes ny abonnementsperiode automatisk med den i abonnementsaftalen anførte periode / betalingsinterval.

2. Indhold, vedligeholdelse

Radiosparx.com indeholder en bred vifte af musik inden for forskellige genrer. RadioSparx Scandinavia ApS forbeholder sig retten til at ændre, tilføje eller slette kanaler og musiknumre uden forudgående varsel.

I tilfælde af funktionssvigt på radiosparx.com, vil en genstart af kundens musikafspiller, oftest kunne afhjælpe problemet. I modsat fald kan kunden kontakte support afdeling, som vil forsøge at identificere og afhjælpe problemet.

3. Anvendelse af abonnement, ansvar for brug af adgangskode m.v.

RadioSparx.com fungerer bedst i forbindelse med en fast bredbåndsforbindelse.

Et enkelt-brugerabonnement giver alene mulighed for at afspille fra www.radiosparx.com på en enkelt musikafspiller/ IP adresse. Tilsvarende giver et flerbruger-abonnement mulighed for at afspille fra det antal afspillere, der svarer til det i abonnementet tegnede antal brugere.

Kundens brugernavn og adgangskode tilhører og kan alene benyttes af kunden. Kunden har pligt til at beskytte sit brugernavn og sin adgangskode mod uautoriseret brug.

Abonnementet, herunder hele eller dele af indholdet på radiosparx.com, kan alene anvendes som baggrundsmusik i f.eks. butikker, indkøbscentre, restauranter, cafeer, kurbade, hoteller, lobbyer mv.

Kunden må ikke anvende abonnementet, herunder hele eller dele af indholdet, til nogen anden form for brug. Ulovlig brug kan blive retsforfulgt. Forbud mod ulovlig brug kan nedlægges uden sikkerhedsstillelse. Kunden er ansvarlig for enhver brug af kundens abonnement og påtager sig også ansvaret for enhver aktivitet, der kan henføres til brug af kundens brugernavn og adgangskode.

Bliver kunden opmærksom på risikoen for eller faktisk ulovlig brug af sit brugernavn og adgangskode eller antager kunden, at der består en fremtidig risiko herfor, skal kunden øjeblikkeligt rette henvendelse til kundeservice.

Indholdet på radioSparx.com er selekteret til brug i Skandinavien. Det er kundens IP adresse, der giver musikserveren meddelelse om kundens geografiske position, og sikrer kunden adgang til det rette indhold på radiosparx.com. Deaktivering af kundens geografiske position eller enhver manipulation eller “spoofing” af kundens web-enhed, IP adresse eller andre aktiviteter/ forhold, der medfører, at vi modtager et urigtigt geografisk bestemmelsessted for kunden, kan få den konsekvens, at indholdet, som kunden afvikler ikke er beregnet til brug i Skandinavien. Kunden risikerer dermed at blive forpligtet til at betale afgifter for brugen af indholdet. RadioSparx Scandinavia ApS er uden ansvar herfor, uanset årsagen hertil.

Radiosparx.com kan forekomme at være utilgængelig/uvirksom på grund af udefrakommende forhold som vi ikke kan kontrollere og ej heller kan gøres ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til – miljø-eller topografiske forhold, forringet eller begrænset internetforbindelse, problemer med kundens webbrowser, computer, kabelfejl eller driftsforstyrrelser hos kundens internetudbyder.

Ved driftsforstyrrelser på radiosparx.com som kan dokumenteres forårsaget af RadioSparx Scandinavia ApS, med en varighed som overstiger 24 timer, vil dette medføre forlængelse af abonnementsperioden svarende til nedetiden. Nedetid kan ikke betragtes som misligholdelse. Dog kan aftalen opsiges ved en samlet nedetid på 72 timer eller derover, til udløb i indeværende måned.

4. Prisjustering og betalingsbetingelser

Abonnementet betales forud med de i abonnementsaftalen anførte betalingsvilkår. RadioSparx Scandinavia ApS tager forbehold for prisstigninger, der forholdsmæssigt svarer til de prisstigninger, der måtte pålægges vores indholdsleverandør, dog årligt i forhold til nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Prisstigninger varsles skriftlig med min. 30 dages varsel. Der varsles ikke prisstigninger gældende for bindingsperioden. Ved aftalens ophør, uanset årsag, tilbagebetales ikke evt. forudbetalte beløb.

5. Misligholdelse

Kundens væsentlige misligholdelse af aftalen, herunder men ikke begrænset til manglende betaling af skyldige beløb og anvendelse af abonnement i strid med punkt 3., giver RadioSparx Scandinavia ApS, ret til at ophæve abonnementet uden varsel. I tilfælde af ophævelse er kunden fortsat ansvarlig for betaling af alle udeståender på ophævelsestidspunktet eller andre krav, der måtte være opstået som følge af aftalen og/ eller misligholdelsen.

6. Kundeservice, ændring af kundens kontakt oplysninger m.v.

I tilfælde af spørgsmål om service, abonnementet, betalingen, fakturaen eller andet bedes kunden henvende sig til kundeservice på info@radiosparx.dk eller telefon 71 99 10 28. Ved enhver kontakt til kundeservice skal kunden oplyse telefonnummer samt navn og adresse.

Kunden har pligt til at meddele kundeservice enhver ændring i navn, adresse og andre kontaktoplysninger.

7. Begrænsninger i ansvar

RadioSparx Scandinavia ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for konsekvenserne af kundens uretmæssige brug af indholdet på radiosparx.com eller for kundens anvendelse af indhold fra andre kilder.

Abonnementet hviler på en forudsætning om, at indholdet på www.radiosparx.com er afgiftsfrit og at kunden derfor ikke skal afregne afgift til Koda/Gramex for kundens brug af indholdet fra www.radiosparx.com.

Alle rettigheder til indholdet på radiosparx.com tilhører RadioSparx Scandinavia ApS og dennes indholdsleverandør. RadioSparx afregner vederlag til rettighedshavere for brugen af deres musik via vores indholdsleverandør.

RadioSparx Scandinavia ApS garanterer at der udelukkende afvikles afgiftsfrit musik-indhold på kundens musik konto på www.radiosparx.com

8. Tvister

Enhver tvist vedrørende aftalen (standardvilkår samt abonnementsaftalen) og brugen af radiosparx.com skal afgøres i henhold til dansk ret med retten i Roskilde ret som værneting.

TAK FORDI DU VALGTE RadioSparx ! !

TAK fordi du har valgt RadioSparx!

Vi vil gerne hjælpe dig til bedre resultater

Kontakt os og få en uforpligtende snak eller tilbud på en unik musikløsning, der kan skræddersyes til at passe til din butik, forretning eller virksomhed.